Disclaimer

Transport Job Platform (nl)Transport Job Platform (nl)Transport Job Platform (nl)Transport Job Platform (nl)Transport Job Platform (nl)Transport Job Platform (nl)Transport Job Platform (nl)Transport Job Platform (nl)

Transport Job Platform oefent geen enkele tewerkstellingsactiviteit (zoals bijvoorbeeld onthaal en begeleiding, arbeidsbemiddeling, werving of selectie, enz.… ) uit.

Transport Job Platform kan in geen geval beschouwd worden als een arbeids(bemiddeling)bureau, een privé-tewerkstellingsagentschap of een vergelijkbare structuur.

Deze website beperkt zicht tot de loutere bekendmaking van werkaanbiedingen en aanvragen om werk.

De gegevens die vervat zitten in de Cv’s die op de site www.transport-jobs.be geplaatst worden, kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid van Transport Support & Solutions vzw teweeg brengen. Ze vormen een niet-exhaustieve lijst van de voornaamste vaardigheden die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep van professioneel bestuurder. Enkel de auteur van het CV is verantwoordelijk voor de gepubliceerde gegevens en voor hun waarachtigheid. Het CV wordt, met toestemming van de eigenaar ervan, geplaats op de website.

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, respecteert Transport Support & Solutions vzw de persoonlijke levenssfeer van de eigenaar van het CV.

banner Paycover